Ar jūs svarstote galimybę, emigruoti iš Lietuvos?

2010 m. rugsėjo 14 d., antradienis

Didėjantys emigracijos srautai iš Lietuvos


Emigracija- tai viena iš didžiausių Lietuvos paskutinio dešimtmečio problemų. 2009 metais emigracijos srautai pasiekė rekordą- savo išvykimą iš šalies deklaravo net 21,972 tūkst asmenų. Pagal emigracijos mastus Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje. Išankstiniais Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, pernai neigiamas emigravusių ir imigravusių asmenų skaičiaus skirtumas 1000 gyventojų buvo tik keturiose ES valstybėse: Lietuvoje (-2,3), Latvijoje (-1,1), Lenkijoje (-0,4) ir Bulgarijoje (-0,2). Statistikos departamento duomenimis daugiausiai emigruoja jauni, darbingo amžiaus žmonės: kas antras migrantas yra 20-34 metų amžiaus. Daugelis emigrantų sutinka aukoti savo išsilavinimą, aukštą išsilavinimą ir dirba juodus darbus, pasak jų, svetimose šalyse yra siūlomas ne tik didesnis darbo užmokestis, bet ir atsispindi palankesnis darbdavių požiūris.

Statistikos departamentas, atsižvelgdamas į neigiamą migracijos saldo Lietuvoje siūlo šiuos migracijos mažinimo sprendimo būdus:

 • Sudaryti galimybę Lietuvos gyventojams gauti didesnes pajamas, šalinti pagrindinę valstybės priemonėmis pasiekiamą migracijos priežastį. Šiam tikslui pasiekti, reikia mažinti verslo ir darbo reguliavimą, sudaryti galimybę žmonėms patiems lengviau verstis.
 • Užtikrinti, kad Lietuvos piliečiai galėtų įgyti aukštąją kvalifikaciją, kuri suteiktų galimybę įsidarbinti greitai besikeičiančioje darbo rinkoje.
 • Siekti pristabdyti aukštos kvalifikacijos darbo jėgos nutekėjimą bei išvengti negrįžtamų investicijų į žmogiškąjį kapitalą praradimo. Suteikti sąlygas žmonėms kelti savo kvalifikaciją savo gimtojoje šalyje ir čia gauti didesnius atlyginimus.


Humoristinė parodija: Lietuvių darbas Anglijoje

2009 m. lapkričio 25 d., trečiadienis

"Migracijos problemų analizė (Lietuva ir Jungtinė karalystė, Airija, Vokietija)", socialinių tinklų ir profesinių paslaugų sistemų galimybės

Lyginant su paprastomis darbo skelbimų sistemomis, naujosios profesinių paslaugų paieškos sistemos yra nepalyginamai pranašesnės, man labai patiko jų suteikiamos galimybės. Pavyzdžiui, šioje sistemoje: www.linkedin.com galima ne tik ieškoti darbo skelbimų ir patalpinti informaciją apie save, ieškant darbo, bet taip pat vartotojai gali palaikyti ryšį tarpusavyje: kurti grupes, bendrauti su kolegomis. www.linkedin.com sistemos pagalba vartotojai gali palaikyti ryšius su žmonėmis, su kuriais juos sieja darbiniai santykiai, gali stebėti tų žmonių karjeros posūkius, žinoti kas prie kokių projektų dirba, gali formuoti specializuotus profesinių specialistų tinklus, taip pat planuoti karjeros kelią. Panašias paslaugas teikia ir www.xing.com sistema : čia taip pat galima prisijungti prie grupių, jas patiems kurti, ieškoti informacijos apie atitinkamas kompanijas, galima rasti informaciją apie įvairius renginius, susijusius su mokymu, kvalifikacijos kėlimu ir pan. Kita sistema: www.monster.com siūlo susikurti savo karjeros kelią, sužinoti apie pasirinkto darbo paklausas ir numatomas kitimo tendencijas.
Kalbant apie socialinių tinklų paieškos galimybes, man patiko jomis naudotis. Socialinių tinklų paieškų sistemos suteikia galimybę atlikti grupių, video medžiagos, įvykių, bei kitos informacijos paiešką. Taip pat čia galime dalintis nuotraukomis, susirasti draugų, bei patys kurti grupes. Man labiausiai patiko naudotis www.facebook.com sistema, kadangi aš joje esu seniai užsiregistravusi ir man paprasta ir lengva ja naudotis, atlikti paiešką pagal atitinkamus kriterijus (tarp grupių, įvykių, žmonių ir pan.) tačiau lietuviškomis socialinių tinklų paieškos sistemomis aš nusivyliau, kadangi ten paieškos galimybės yra gan prastos ir jose sunku susirasti reikiamos informacijos. Taip pat lietuviškos socialinių tinklų paieškos sistemos sunkiai supranta paieškos raktus. Dėl šių priežasčių tarptautinės socialinių tinklų paieškos sistemos yra nepalyginamai geresnės už lietuviškas.

Rasti reikšmingi darbo pasiūlymai:

[1 pasiūlymas] Migration analyst and international relation specialist
United Kingdom, London

Organizacija: BTPlc http://www.btplc.com/
Reikalavimai:
 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas: vadybos/ ekonomikos baklalauro laipsnis;
 • Ne mažesnė nei 2 metų patirtis panašioje darbo srityje;
 • Turėti įgūdžių, kuriant verslo projektus;
 • Migracijos projektų rengimo įgūdžiai;
 • Anglų kalba ( kitos papildomos kalbos būtų privalumas);
 • Geri bendravimo, konsultavimo įgūdžiai.

[2 pasiūlymas] Migration project manager
United Kingdom, Birmingham

Organizacija: Bridgehead International http://www.bridgehead.com/
Reikalavimai:
 • Vadybos/ ekonomikos bakalaro laipsnis;
 • 2-3 metų patirtis projektų vadyboje;
 • Įvairių projektų, verslo srityje rengimas;
 • Būtina anglų kalba;
 • Turėti bazines žinias apie kitų šalių migracijos ypatumus;
 • Puikūs žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžiai.


2009 m. spalio 28 d., trečiadienis

Migracijos sukeliamos pasekmės

Dauguma mokslininkų pripažįsta, jog migracija yra neigiamas reiškinys, kuri sukelia daug problemų, kurias išspręsti yra gan keblu. Yra išskiriamos šios pagrindinės migracijos sukeliamos problemos:

a) Gyventojų skaičiaus sumažėjimas šalyje

b) Darbo jėgos trūkumas

c) Nutautėjimo grėsmė

d) Prekyba žmonėmis, migrantų pažeidžiamumas

Kaip matoma problemos susijusios su migracija yra visos skirtingos, bet vienodai svarbios ir opios šiuolaikinei visuomenei. Migracija daro neigiamą poveikį darbo rinkai, kadangi iš šalies išvyksta aukštą išsilavinimą ir patirtį turintys darbininkai bei šalies ekonomikai, nes šalyje atitinkamai sumažėja gamybos apimtys dėl sumažėjusio darbininkų skaičiaus. Taip pat migracija neigiamai paveikia demografiją, kadangi yra deformuojamas gyventojų skaičius ir jų struktūra. Reikia pastebėti ir jos neigiamą poveikį tautiniam identitetui, dėl migracijos įtakos, šalis praranda savo tautiškumą, nacionalines vertybes, kultūrą, papročius. Be to, dėl atvykėlių kyla pavojus vietiniams gyventojams, jų socialiniam ir nacionaliniam saugumui.

2009 m. spalio 14 d., trečiadienis

"Migracijos problemų analizė (Lietuva ir Jungtinė Karalystė, Airija, Vokietija)", virtualios bendruomenės teikiama informacija

Virtualiose grupėse galima atlikti tiek paprastą, tiek išplėstinę paiešką. Jose galima rasti įvairiausio tipo informacijos: pranešimų, nuotraukų,video ir t.t. Taip pat galima bendrauti su bendraminčiais, dalyvaujant diskusijose bei užsiprenumeruoti naujienas per RSS. Mane džiugino, tai, jog kai kurios grupės yra viešai publikuojamos, prie jų galima laisvai prisijungti. Tačiau dažniausiai norint dalyvauti grupės diskusijose reikia užsiregistruoti ir tapti grupės nariu.Ypatingai iš specializuotų grupių paieškos sistemų, man patiko: http://scholar.google.lt kadangi šioje specializuotoje paieškos sistemoje yra gausu mokslinių straipsnių, kurie man tikrai pravers rašant darbą. Taip pat turiu pastebėti, jog daugiausiai reikšmingų savo darbo temai grupių, radau bendrosios paieškos sistemos http://groups.google.com/?pli=1 dėka. Man labai patiko šios grupės išplėstinė paieška. Taip pat ir ES informacijos sistemose galima rasti naudingos informacijos, pasirinkta tema. ES įvairios institucijos turi specializuotus informacijos portalus, kuriuose talpinama tam tikros tematikos straipsniai, įstatymai, bei kita informacija. Mane nudžiugino, tai, kad galima gauti daug statistinės informacijos, naudonantis ES informacinėmis sistemomis. Mane maloniai nustebino, jog ES taip pat turi savo video klipų saugyklą EUTube, kurioje galima rasti video medžiagos, susijusios su daugeliu ES remiamų sričių.
Rasti šaltiniai:
Reikšmingų šaltinių sąrašas, virtualioje aplinkoje, tarp bendruomenių:
1. http://groups.google.com/group/frontera-list/browse_thread/thread/43dd0772e638990b/caa588c1b688225b?q=Migration%2Banalysis (168 vartotojai) (pranešimai)
2.http://groups.google.com/group/alt.feedme/browse_thread/thread/3f5bd1dc80647cd7/38e1143bd8ef7602?q=migration+UK (65 vartotojai) (pranešimai)
3. http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/BUS_AND_MANA_2008/soc-economical/593-597-G-Art-Seckute_Pabedinskaite.pdf (elektroninis dokumentas)

Reikšmingų šaltinių sąrašas, ES sistemose:
1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-098/EN/KS-SF-08-098-EN.PDF (ES statistika-migracija, migracijos analizė ES pateikiama su įvairiomis diagramomis, statistinėmis lentelėmis)
2. http://www.youtube.com/eutube?gl=GB&hl=en-GB#p/search/1/lrEN1d08g38 (ES pristatymas apie migrantų integraciją į visuomenę) (video klipas)
3.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/documents/Tab/3-18112008-EN-AP.PDF ( ES statistika, migracijos paplitimas, statistinės lentelės su ES migracijos duomenimis)

2009 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis

Migracijos problemų analizė (Lietuva ir Jungtinė Karalystė, Airija, Vokietija)

Web 2.0 paieškos technologijos pateisino mano lūkesčius, kadangi naudojantis jomis galima nesunkiai susieškoti reikiamą informaciją internete. Mane maloniai nustebino paieškos tinklaraščiai, kuriuose radau daug reikšmingos informacijos, pasirinkta tema. Tinklaraščiai man patiko dėl šios priežasties, jog juose ne tik galima aptikti nuorodas į temą atitinkančią informaciją, bet taip pat ir perskaityti kitų vartotojų komentarus. Labiausiai mane nuvylė socialinių nuorodų paieškos sistemos, kadangi informacijos mano ieškoma tema, šios sistemos pateikė labai mažai. Ir aš labai abejoju, ar socialinių nuorodų paieškos sistemų pateikta informacija man bus naudinga rašant savarankišką darbą. Norėčiau pabrėžti, jog išbandydama paieškos sistemas, pastebėjau, jog, kol kas yra sunku rasti daug informacijos lietuvių kalba, nepalyginamai daugiau informacijos yra pateikta anglų kalba. Dėl šios priežasties reikšmingų šaltinių, kurie atspindėtų mano temą radau daugiau anglų kalba.
Reikšmingų šaltinių sąrašas tinklaraščiuose:
1. http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?ID=740
2. http://mreugenides.blogspot.com/2006/08/immigration-figures.html
3. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/08/162&type=HTML
4. http://globaleconomydoesmatter.blogspot.com/2007/01/migration-in-eastern-europe-and-cis.html
5. http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/article.php?id=22354227&rsslink=true
6. http://cphvoice.ning.com/profiles/blogs/new-evidence-of-fiscal-costs
7. http://rowanrambles.blogspot.com/2007/01/from-lithuania-plea.html
8. http://www.prospectmagazine.co.uk/2009/05/europes-great-immigration-failure/
9. http://www.immigrationmatters.co.uk/as-east-european-workers-leave-uk-in-droves-what-effect-will-the-exodus-have-on-the-care-sector.html
10. http://immigrationinfo.wordpress.com/2009/05/20/uk-immigration-and-asylum-statistics-released-today-reveals-decline-in-migration/

Reikšmingų šaltinių sąrašas, naujienų paieškos sistemose ir RSS nuorodos:
1. http://keepleft.org/?q=new-evidence-fiscal-costs-and-benefits-migration-u
2. http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=18519
3. http://www.lrytas.lt/-12525073901251859580-kriz%C4%97-pristabd%C4%97-darbo-migracij%C4%85-pasaulyje.htm
4.http://article.wn.com/view/2009/09/23/Leading_article_Europe_needs_to_face_up_to_the_migration_cha/
5. http://www.agoravox.com/article.php3?id_article=9920

Reikšmingų šaltinių sąrašas, socialinių nuorodų paieškos sistemose:
1. http://www.opendemocracy.net/people-migrationeurope/article_1194.jsp
2. http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,614065,00.html
3. http://www.prospectmagazine.co.uk/2007/02/identityandmigration/